Oferta edukacyjna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i oddanych pracy z dziećmi nauczycieli. Zapewniamy ciekawą tematykę zajęć i aktywizujące metody nauczania dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy wiekowej. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i kursach doskonalących.

Nasi najmłodsi uczniowie oprócz nauki, biorą udział w różnego rodzaju zabawach, grach dydaktycznych, które rozwijają ich umiejętności mówienia i rozumienia ze słuchu. W ten sposób, bawiąc się, poznają język polski i polską kulturę.

Uczniowie klas starszych doskonalą swoją znajomość języka polskiego, poznają historię i geografię Polski, poznają kulturę i tradycje ojczystego kraju. Pozwala im to później w praktyczny sposób wykorzystać nabyte umiejętności , gdy przystępują do GCSE i A-level z języka polskiego jako języka obcego.

Uczniowie podczas zajęć piszą i czytają po polsku, rozmawiają po polsku, uczestniczą w dyskusjach, poznają polską literaturę, spotykają się z ciekawymi ludźmi.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych, w których osiągają liczne sukcesy. Zajęcia w naszej szkole to nauka poprzez zabawę!

Nasze grupy

Polska Szkoła w Glasgow w roku szkolnym 2023/2024 proponuje swoim uczniom nauczanie stacjonarne w następujących grupach: