Granty otrzymane w roku szkolnym 2023/2024.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im.
Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu
"Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”.
Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgach
konsularnych Konsula RP w Edynburgu i Belfaście (I)
Kwota dotacji:
w 2023 r: 39 834,76 PLN
w 2024 r: 46 814,90 PLN
Całkowita wartość przedsięwzięcia: 562 105,40 PLN
Przedsięwzięcie „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgach konsularnych
Konsula RP w Edynburgu i Belfaście (I)” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez
dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych
kosztów funkcjonowania.
Granty otrzymane w roku szkolnym 2022/2023.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego: Wydarzenia polonijne za granicą. Konkurs dla organizacji polonijnych – regranting.   
Nazwa projektu: Świętujemy 10 urodziny Polskiej Szkoły w Glasgow
Kwota dotacji: 8 000,00 PLN 
Całkowita wartość zadania publicznego: 486 000, 00 PLN
Zadanie publiczne Wydarzenia polonijne za granicą. Konkurs dla organizacji polonijnych-regranting polega na wsparciu organizacji i szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wydarzeń związanych z promowaniem polskiej kultury, sportu, inicjatyw naukowych w ramach wydarzeń polonijnych włączających lokalną społeczność i służących zwiększeniu integracji środowisk polonijnych na świecie oraz wzmacnianiu więzi i kontaktów z Polską.


Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego:  Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej 
Kwota dotacji: 33 550,00  PLN 
Całkowita wartość zadania publicznego:  286 252,88 PLN
Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.