Granty otrzymane w roku szkolnym 2021/2022.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
Nazwa zadania publicznego:  Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej 
Kwota dotacji: 33 550,00  PLN 
Całkowita wartość zadania publicznego:  286 252,88 PLN
Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.