Granty otrzymane w roku szkolnym 2023/2024.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach konkursu „Wspieranie Edukacji Polonijnej i Polskiej Poza Granicami Polski 2023”. Nazwa przedsięwzięcia: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgach konsularnych Konsula RP w Edynburgu i Belfaście (I)

Kwota dotacji:

w 2023 r: 39 834,76 PLN

w 2024 r: 46 814,90 PLN

Całkowita wartość przedsięwzięcia: 562 105,40 PLN

Przedsięwzięcie „Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w okręgach konsularnych Konsula RP w Edynburgu i Belfaście (I)” polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

Granty otrzymane w roku szkolnym 2022/2023.

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nazwa zadania publicznego: Wydarzenia polonijne za granicą. Konkurs dla organizacji polonijnych – regranting.

Nazwa projektu: Świętujemy 10 urodziny Polskiej Szkoły w Glasgow

Kwota dotacji: 8 000,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 486 000, 00 PLN

Zadanie publiczne Wydarzenia polonijne za granicą. Konkurs dla organizacji polonijnych-regranting polega na wsparciu organizacji i szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wydarzeń związanych z promowaniem polskiej kultury, sportu, inicjatyw naukowych w ramach wydarzeń polonijnych włączających lokalną społeczność i służących zwiększeniu integracji środowisk polonijnych na świecie oraz wzmacnianiu więzi i kontaktów z Polską.

 

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dotację ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022. Nazwa zadania publicznego: Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej

Kwota dotacji: 33 550,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 286 252,88 PLN

Zadanie publiczne Szkoła (bardziej) polska. Wsparcie oświaty polonijnej w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.