Kadra nauczycielska

Beata Koryga - dyrektor szkoły

Paweł Porański - manager szkoły

Ewa Góra - nauczyciel języka polskiego

Iwona Maksymowicz - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Lidia Kerr-Richmond - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Katarzyna Golec-Kusio - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Magdalena Czerniak - nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Katarzyna Szymkiewicz - nauczyciel geografii
Joanna Mazzocchi - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Karolina Beda - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Marta Arbat - Woźniak - nauczyciel historii
Mariusz Denkiewicz - nauczyciel języka polskiego