O NAS

Polska Szkoła w Glasgow

Polska Szkoła w Glasgow swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2012 roku. Obecnie działa jako Community Interest Company – non profit organisation. Została zarejestrowana w Companies House pod numerem: SC498672 Jesteśmy grupą nauczycieli w różnym wieku; ludźmi, którzy znaleźli się na obczyźnie, tu żyją i pracują. Spotkaliśmy się wszyscy w szkockim Glasgow i postanowiliśmy dać dzieciom polskich emigrantów to, czego zostały pozbawione skutkiem opuszczenia Ojczyzny. Wiemy, jak ważna jest edukacja i wychowanie, którego nieodłączną część stanowi kultywowanie oraz krzewienie polskiej tradycji i kultury, polskich obyczajów, polskiej historii i języka ojczystego. Jednym słowem naszego dziedzictwa narodowego.
Pragniemy przekazać dzieciom wzorce i postawy, które zostały w nas zaszczepione. Chcemy dać im poczucie posiadania własnej kultury i własnego języka oraz przynależności do kraju przodków. Miejsca odległego, ale też miejsca, do którego zawsze, jeśli tylko zechcą, będą mogły wrócić i nie czuć się w nim obco.

Na obczyźnie zazwyczaj jedynym miejscem kontaktu z polskością jest dom. Najczęściej jednak ogranicza się to do rozmów w ojczystym języku i do oglądania polskiej telewizji. Powoli zanika w dzieciach i młodzieży umiejętność poprawnego i pięknego wypowiadania się w języku polskim, a elementy dwóch różnych kultur, w których funkcjonują, stopniowo stapiają się w jedno. Z wolna zatraca się w naszych dzieciach to, co świadczy o przynależności do odrębnej kultury, to co pozwala wyodrębnić nasz naród spośród wielu innych. Chcemy więc dać im jak najwięcej Polski.
Zobacz jak pisza o NAS

Szkocka prasa o szkole

Jesteśmy dumni z naszej szkoły! Ostatnio redakcja Glasgow Times poświęciła naszej placówce uwagę, co stanowi dla nas ogromne wyróżnienie. To dowód na to, że nasza praca, zaangażowanie i osiągnięcia są dostrzegane przez społeczność lokalną. W artykule podkreślono nie tylko nasze sukcesy akademickie, ale także nasze działania społeczne i kulturowe. To zaszczyt być częścią tak dynamicznej społeczności edukacyjnej, która nie tylko dba o rozwój intelektualny, ale także o budowanie więzi społecznych i rozwój osobisty. Dziękujemy Glasgow Times za docenienie naszej szkoły oraz za możliwość podzielenia się naszymi osiągnięciami z szerszym audytorium. To dodatkowa motywacja dla nas wszystkich, aby kontynuować naszą misję doskonalenia się i wspierania rozwoju każdego ucznia.
Facebook
Twitter
LinkedIn