Fourtissimo

fourtissimo plakat

Zespół Fourtissimo, który dał cudowny koncert dla naszych uczniów, zaprasza chętnych do nauki gry na instrumentach. Poniżej kontakt do członków zespołu:

Anna Jaworska (skrzypce) – ajaworska987@gmail.com tel: 07550739054

Pawel Jaworski (klarnet) – pawclarinet@gmail.com tel: 07910809652

Joanna Zaborowska (wiolonczela) – j.zaborowska@yahoo.com tel: 07585308926

Kinga Zaborowska (flet) – zaborowska.kinga@gmail.com tel: 07411729689

https://www.facebook.com/FOURtissimo4

fourtissimo1234@gmail.com