BOŻONARODZENIOWY KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI ?Moja opowieść wigilijna?

REGULAMIN KONKURSU boże narodzenie

Organizatorem konkursu jest Polska Szkoła w Glasgow.

Cele konkursu: rozwijanie kreatywności, twórczości plastycznej/literackiej dzieci i młodzieży w oparciu o tematykę bożonarodzeniową.

Interpretacja tematu konkursu – ?Moja opowieść wigilijna? jest dowolna, zależna od wyobraźni, inwencji autora.

Uczestnicy konkursu: adresowany jest do uczniów klas 1-3 (twórczość plastyczna) i klas od 4 wzwyż (twórczość literacka).

Warunki uczestnictwa w konkursie:

plastykaUczestnicy wykonują prace plastyczne/pisemne indywidualnie i samodzielnie (dowolną techniką w przypadku prac plastycznych). Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę, podpisaną imieniem i nazwiskiem autora. literatura

Prace konkursowe należy dostarczyć do wychowawcy do 28 listopada 2015.

O wyłonieniu zwycięzców konkursu zadecyduje powołana komisja.

Konkurs jest jednoetapowy.

Wręczenie nagród laureatom nastąpi 19 grudnia 2015 podczas szkolnego spotkania bożonarodzeniowego.

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają voucher/kupon na kwotę 15 funtów do zrealizowania w wybranych sklepach. Nagrodzona zostanie jedna – najlepsza praca z każdej klasy.

Kryteriami wyróżnienia prac konkursowych będą: oryginalność, samodzielność w wykonaniu i zrealizowanie tematu, myśli przewodniej konkursu.

Gorąco zachęcamy uczniów do udziału w konkursie!