Zajęcia dodatkowe – Kółko ortograficzne

zajecia_dodatkowe-ortografia01KÓŁKO ORTOGRAFICZNEzajecia_dodatkowe-ortografia02

?… a zazulka to kukułka
czy gżegżółka??

 

 

Nauka zawikłanej polskiej ortografii wcale nie musi być nudna! Proponowane ćwiczenia i zabawy pomogą dzieciom doszlifować poprawną pisownię trudnych słówek i będą świetną rozrywką umysłową.

I. CELE

1. Łączenie zabawy z nauką. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni.
2. Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.
3. Poszerzenie wiadomości zdobytych na lekcjach.
4. Kształtowanie u uczniów ?czujności” ortograficznej i samokontroli.
5. Przygotowanie do udziału w konkursach ortograficznych.
II. TREŚCI

1. Utrwalanie podstawowych reguł ortograficznych. Samokontrola.
2. Praca ze słownikiem ortograficznym, porządkowanie wyrazów wg kolejności alfabetycznej.
3. Uzupełnianie luk wyrazami z ?ó” wymiennym i niewymiennym.
4. Rozwiązywanie krzyżówek i rebusów. Wyrazy z ?u”.
5. Grupowanie wyrazów z ?rz” wymiennym, niewymiennym, po spółgłoskach wg obowiązujących je zasad pisowni.
6. Pisanie wyrazów pokrewnych, tworzenie rodziny wyrazów. Wyrazy z ?ż”.
7. Układanie rymowanek. Wyrazy z ?h”.
8. Uzupełnianie zdań wyrazami pokrewnymi oraz bliskoznacznymi. Wyrazy z ?ch”.
9. Układanie i rozwiązywanie krzyżówek i rebusów. Wyrazy z ?ą, ę, on, om, en, em”.
10. Ćwiczenia pisowni wyrazów ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach.
11. Pisownia ?nie” z czasownikiem i przymiotnikiem.
12. Stosowanie wielkich liter, skrótów oraz znaków interpunkcyjnych..
13. Ćwiczenia w pisowni wyrazów z zanikiem dźwięczności w różnych pozycjach.
14. Pisownia końcówek: ów, ówka, ówna, unek.
15. Ćwiczenia spostrzegawczości oraz nawyku prawidłowego pisania. Rozwiązywanie zagadek, łamigłówek, wykreślanek, itp.
16. Układanie tekstów dyktand. Praca z podaną trudnością ortograficzną.

Zapraszam uczniów z klas 2 i 3

Zgłoszenia na e-mail danuta.przybyla@polskaszkolaglasgow.co.uk

lub osobiście w szkole

Zaimponujesz całej rodzinie,
poprawnie pisząc, że „chrząszcz brzmi w trzcinie” …