Zajęcia dodatkowe – Dziecięce zabawy z polskim folklorem

DZIECIĘCE ZABAWY Z POLSKIM FOLKLOREM

KOŁO WOKALNO-TANECZNE

para_ludowa

Zapraszam dzieci od lat 6 wzwyż na zajęcia koła wokalno-tanecznego, którego działalność będzie bazować na polskim folklorze, w tym także polskiej obrzędowości i tradycjach.

Poprzez zabawy ze śpiewem, zabawy taneczne, naukę piosenek, przyśpiewek, rymowanek i wybranych tańców regionalnych i narodowych będziemy poznawać bogactwo i piękno zawarte w kulturze ludowej. A to wszystko w atmosferze zabawy i radości.

Folklor w takiej postaci, to nie nuda i przeżytek, ale coś, co nawet dziś, może porwać i zachwycić każde dziecko.
Cele:
– poznanie i popularyzacja części bogactwa folkloru polskiego, wybranych polskich tańców i zabaw ludowych, pieśni, przyśpiewek, tekstów kultury, tańców narodowych w kontekście tradycji i obrzędowości,
– kształcenie postawy identyfikacji z kulturą i tradycją polską,
– rozbudzanie zainteresowania Polską,
– wyposażenie uczniów w podstawowe umiejętności muzyczne i ruchowo-taneczne (emisja głosu, kroki, figury i wzorkiukłady taneczne) i rozwijanie ich poprzez działania praktyczne,
– rozwijanie ogólnej wrażliwości i indywidualnych zdolności dziecka,
– rozbudzanie radości w kontakcie z muzyką i tańcem,
– kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie.

Efekty pracy prezentowane będą podczas szkolnych uroczystości i imprez środowiskowych.
Zgłoszenia na e-mail joanna.matwiejczuk@polskaszkolaglasgow.co.uk
lub osobiście w szkole

Serdecznie zapraszam

Joanna Matwiejczuk