Grant otrzymane w roku szkolnym 2020/2021

MSZ DWPPG przekazało szkole na projekt Wydarzenia okołoszkolne w Polskiej Szkole w Glasgow kwotę 2590 GBP z przeznaczeniem na zakup nagród z okazji zakończenia roku szkolnego, na organizację konkursu szkolnego „Moje miejsce w Polsce” oraz na nagrody dla pierwszoklasistów z okazji ślubowania.

Consul_logo_Eng

Na organizacje Polish Heritage Day 2021 Ambasada RP w Londynie ofiarowała nam 240 GBP z przeznaczeniem na warsztaty etnograficzne które poprowadzili edukatorzy ze Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna.

5PHD-logo-standard

W październiku 2020 otrzymaliśmy grant w wysokości 1150GBP na wdrożenie platformy e-leraningowej Moodle.

Consul_logo_Eng

W styczniu 2021 roku nasza szkoła otrzymała dofinansowanie w wysokości 10000 GBP z National Lottery Community Fund. Otrzymane środki są przeznaczane na  doposażenie szkoły w sprzęt IT i oprogramowanie wideokonferencyjne oraz rozwój wolontariatu w naszej szkole.

logo big lottery

W listopadzie 2020 Polska Szkoła w Glasgow otrzymała finansowe wsparcie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 2073 GBP. Dofinansowanie to otrzymaliśmy w ramach projektu „WSPARCIE OŚWIATY POLONIJNEJ NA PIĘCIU KONTYNENTACH”. Pomoc ta częściowo pokryła poniesione koszty wynajmu klas lekcyjnych w pierwszych miesiącach 2020 roku.

0projekt_001