Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

plan_lekcjiPlan zajęć lekcyjnych:

Przedszkole – edukacja przedszkolna: 9.30 – 12.30

Zerówka – edukacja przedszkolna, muzyka: 9.30 – 12.45

Klasa 1, 2 i 3 – edukacja wczesnoszkolna – język polski, elementy historii Polski, geografii Polski i kultury Polski, muzyka: 9.30 -12.45

Klasa 4, 5, 6, 7 – język polski, historia Polski, geografia Polski: 9.30 – 12.45

A2 9.30 – 12.45

Zajęcia dodatkowe (od października) 12.50 – 13.45

plan_lekcji_kredka

To Top