Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Czesne- rok szkolny 2018-2019

Opłata roczna za zajęcia w szkole wynosi za jedno dziecko 550GBP, za dwoje dzieci 900GBP oraz 1000GBP za troje lub więcej dzieci.

Czesne podzielone jest na 10 miesięcznych wpłat wnoszonych do 5 każdego miesiąca. Wysokość czesnego jest stała, niezależnie od ilości pracujących sobót w danym miesiącu. Wpłat można dokonać jednorazowo (10% ulgi) bądź w stałych miesięcznych ratach.

Zaleganie z opłatą czesnego ponad 4 tygodnie skutkuje skreśleniem dziecka z listy uczniów.

thumb
£ 55/ miesiąc
thumb
£ 90/ miesiąc
thumb
£ 100/ miesiąc
thumb
£ 35/ miesiąc

school_fees

*rodzeństwo w szkole i na AS lub na A-level – £75

Wpłat należy dokonywać w terminie do 5-go każdego miesiąca wyłącznie przelewem na konto szkoły w banku Santander:

Polish School Glasgow CIC

Sort code: 09-01-28

Account number: 78781031

W tytule przelewu prosimy podać nazwisko dziecka, jeśli jest inne niż nazwiska rodzica.

Uwaga!

Za opóźnienia w płatnościach wynoszących więcej niż 2 tygodnie pobierana będzie dodatkowa opłata administracyjna w wysokości £10.

To Top