oferta_edukacyjnaPolska Szkoła w Glasgow w roku szkolnym 2020/2021 proponuje swoim uczniom zajęcia zajęcia on-line w następujących grupach:

  • Klasy 1-3- nauczanie zintegrowane (nauka pisania, czytania,elementy historii Polski, przyroda, kultura i muzyka)
  • Klasy 4-7 nauczanie j.polskiego, historii Polski i geografii Polski
  • Kurs GCSE – nauczanie języka polskiego jako obcego
  • Kurs A-Level – nauczanie języka polskiego jako oncego

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i oddanych pracy z dziećmi nauczycieli. Zapewniamy ciekawą tematykę zajęć i aktywizujące metody nauczania dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy wiekowej. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i kursach doskonalących.

Nasi najmłodsi uczniowie oprócz nauki, biorą udział w różnego rodzaju zabawach, grach dydaktycznych, które rozwijają ich umiejętności  mówienia i rozumienia ze słuchu. W ten sposób, bawiąc się, poznają język polski i polską kulturę.

Uczniowie klas starszych doskonalą swoją znajomość języka polskiego, poznają historię i geografię Polski, poznają kulturę i tradycje ojczystego kraju. Pozwala im to później w praktyczny sposób wykorzystać nabyte umiejętności , gdy przystępują do GCSE i A-level z języka polskiego jako języka obcego.

Uczniowie podczas zajęć piszą i czytają po polsku, rozmawiają po polsku, uczestniczą w dyskusjach, poznają polską literaturę, spotykają się z ciekawymi ludźmi.

Polska Szkoła w Glasgow prowadzi także zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów, w czasie których uczniowie mogą poznawać język, literaturę, kulturę inaczej niż na lekcjach: śpiewają polskie piosenki, tańczą polskie tańce narodowe, wykonują ozdoby świąteczne, przygotowują szkolne akademie. oferta_dzieci_w_tornistrach

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w  konkursach szkolnych i międzyszkolnych, w których osiągają liczne sukcesy.

Zajęcia w naszej szkole to nauka poprzez zabawę!