oferta_edukacyjna

Polska Szkoła w Glasgow w roku szkolnym 2023/2024 proponuje swoim uczniom nauczanie stacjonarne w następujących grupach:
  • Grupa 5 latków – nauczanie zintegrowane (zabawy z językiem polskim, przygotowania do nauki czytania i pisania, elementy historii i przyrody Polski, kultura i muzyka)
  • Zerówka – nauczanie zintegrowane (zabawy z językiem polskim, nauka czytania i pisania, elementy historii i przyrody Polski, kultura i muzyka )
  • Klasy 1-3- nauczanie zintegrowane (nauka pisania, czytania,elementy historii Polski, przyroda, kultura i muzyka)
  • Klasy 4-7 nauczanie j.polskiego, historii Polski i geografii Polski
  • Kursy GCSE & A-Level – nauczanie języka polskiego jako obcego

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych i oddanych pracy z dziećmi nauczycieli. Zapewniamy ciekawą tematykę zajęć i aktywizujące metody nauczania dostosowane do poziomu i potrzeb danej grupy wiekowej. Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje, biorąc udział w szkoleniach i kursach doskonalących.

Nasi najmłodsi uczniowie oprócz nauki, biorą udział w różnego rodzaju zabawach, grach dydaktycznych, które rozwijają ich umiejętności  mówienia i rozumienia ze słuchu. W ten sposób, bawiąc się, poznają język polski i polską kulturę.

Uczniowie klas starszych doskonalą swoją znajomość języka polskiego, poznają historię i geografię Polski, poznają kulturę i tradycje ojczystego kraju. Pozwala im to później w praktyczny sposób wykorzystać nabyte umiejętności , gdy przystępują do GCSE i A-level z języka polskiego jako języka obcego.

Uczniowie podczas zajęć piszą i czytają po polsku, rozmawiają po polsku, uczestniczą w dyskusjach, poznają polską literaturę, spotykają się z ciekawymi ludźmi.

oferta_dzieci_w_tornistrach

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w  konkursach szkolnych i międzyszkolnych, w których osiągają liczne sukcesy.

Zajęcia w naszej szkole to nauka poprzez zabawę!