Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

fourtissimo

Fourtissimo

Zespół Fourtissimo, który dał cudowny koncert dla naszych uczniów, zaprasza chętnych do nauki gry na instrumentach. Poniżej kontakt do członków zespołu: Anna Jaworska (skrzypce) – ajaworska987@gmail.com tel: 07550739054 Pawel Jaworski (klarnet) – pawclarinet@gmail.com tel: 07910809652 Joanna Zaborowska (wiolonczela) – j.zaborowska@yahoo.com tel: 07585308926 Kinga Zaborowska (flet) – zaborowska.kinga@gmail.com tel: 07411729689 https://www.facebook.com/FOURtissimo4 fourtissimo1234@gmail.com  

Read More
To Top