Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

Zdrowie mniejszości etnicznych: Projekt Glasgow

Zdrowie mniejszości etnicznych: Projekt Glasgow to projekt naukowy prowadzony przez grupę pracowników naukowych Uniwersytetu Strathclyde. Projekt został ufundowany przez Uniwersytet Strathclyde. Celem niniejszego projektu jest zrozumienie jak rodziny mniejszości etnicznych korzystają z usług służby zdrowia, m.in. lekarzy, dentystów czy szpitali. W projekcie wezmą udział dorośli z Afryki, Pakistanu, Chin, Rosji oraz z niektórych krajów Europy […]

Read More

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21 lutego Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego Ustawa o języku polskim Art. 3. Ochrona języka polskiego 1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji;2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji;3) szerzeniu wiedzy o nim i jego […]

Read More
To Top