Select Your Style

Choose your layout

Color scheme

wielkanoc eleganckie

Alleluja! biją dzwony…

Wielkanocny pacierz Nie umiem być srebrnym aniołem – Ni gorejącym krzakiem – Tyle Zmartwychwstań już przeszło- A serce mam byle jakie.   Tyle procesji z dzwonami – Tyle już alleluja – A moja świętość dziurawa Na ćwiartce włoska się buja. Wiatr gra mi na kościach mych psalmy – Jak na koślawej fujarce – Żeby choć […]

Read More
fourtissimo

Fourtissimo

Zespół Fourtissimo, który dał cudowny koncert dla naszych uczniów, zaprasza chętnych do nauki gry na instrumentach. Poniżej kontakt do członków zespołu: Anna Jaworska (skrzypce) – ajaworska987@gmail.com tel: 07550739054 Pawel Jaworski (klarnet) – pawclarinet@gmail.com tel: 07910809652 Joanna Zaborowska (wiolonczela) – j.zaborowska@yahoo.com tel: 07585308926 Kinga Zaborowska (flet) – zaborowska.kinga@gmail.com tel: 07411729689 https://www.facebook.com/FOURtissimo4 fourtissimo1234@gmail.com  

Read More
To Top